Д-р Марин Генчев, дмн

Завършва медицина 1997 година във Виенския Университет, Австрия където в последствие получава специалност по неврохирургия. Работил е в университетската болница на Виенския Университет, Националните Институти по Здравеопазване на САЩ, УМБАЛ “Александровска”, УМБАЛ “Иван Рилски” и УМБАЛ “Пирогов”. От 2011 година е началник отделение към Клиниката по неврохирургия, Клиникум Идар-Оберщайн, многопрофилна болница към Университета Йоханес Гутенберг Майнц, Германия.
Има обширен опит в гръбначната хирургия и хирургия на болката. През 2014 в списание Неуромодулейшън публикува оригинален метод на лечение на илеосакралната болка посредством невростимулация.