Д-р Мариана Огнянова

Завършва медицина през 1994 год. в МА гр. София. Придобива специалност „акушерство и гинекология” през 2000год. Професионален стаж – ІІІ А.Р. бул. „Р. Княгиня”, ДУБ „Майчин дом”,Медицински център „Лора”,ДУБ „Майчин дом”. От 2007 година работи в АГО и ДКЦ на МБАЛ”Света София”.