Д-р Красимир Тодоров

Завършва средното си образование във френски колеж – „Mutuellevile – Тунис. През 1985 г. придобива магистърска степен по медицина в Медицинска академия гр. София и започва работа като лекар хирург в Окръжна болница – гр. Хасково до 1988 г. Специализира спешна хирургия, жлъчно–чернодробна и коло-ректална хирургия. Като хирург в тази област работи в страните Ангола и Тунис. В МБАЛСМ „Пирогов” работи от 1996 до 2008 год., като лекар спешна хирургия – диагностика, оперативно и следоперативно лечение. Има участие в 20 публикации в научни издания.