Д-р Камелия Стоянова

Завършва висшето си образование през 1987г. в Медицинска академия, Висш медицински институт – гр. София. Придобити специалности: през 1993г. специалност по нервни болести, през 2007г. специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов. Има придобита професионална квалификация по клинична електроенцефалография.
От 2002г. работи като управител на Медицински център „Деница” – гр. Монтана . През 2013г. е началник на неврологично отделение в МБАЛ АД „ Д-р Стамен Илиев ” – гр. Монтана. Постъпила на работа в МБАЛ „ Света София ” през май 2014г.