Д-р Калин Михов

Завършва медицина през 1998 год. в Медицински университет гр. Варна. Придобива права на специалист по ортопедия и травматология през 2004 год. Професионална квалификация :
сертификат за преминал курс на обучение в МУ – Грац, Австрия – нов клииничен стандарт за работа със системата TESSYS;„Артроскопия” – 2010 г. – МУ гр. София
„Ендопротезиране на стави” – 2009 г. гр. София;
„Съвременни тенденции в диагностиката и оперативното лечение на ортопедо-травматологичните заболявания” – 2005 год. СХБАЛ „Папуров” ООД.Работи в МБАЛ „Света София „ от 2006 год. Д-р Михов е специалист по ендопротезиране, артроскопска и гръбначна хирургия, има зад гърба си редица специализации в Италия, Франция, Швейцария, Словения и Германия.