Д-р Иво Иванов

Завършил „Медицина” в Медицински университет, гр.София през 2003 година. През 2005 г. придобил квалификация „Техник на ортопедична техника” в Българо-германски център за професионално обучение. През 2009 г. завършил „Здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ, гр.София. През 2010 г. придобил специалност „Ортопедия и травматология”.
От 2004 г. лекар – ортопед във „ВИП плюс медикотехническа лаборатория” ЕООД. Лекар във фирма „Плантограф”. От ноември 2007 г. лекар, а от 2010 г. и асистент в Медицински факултет, Катедра по ортопедия и травматология в УСБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев”, Клиника по обща ортопедия и ендопротезиране.През 2015 г. лекар-ортопед в Клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света София”.