Д-р Иван Димитров – акушер-гинеколог, хирург – ръководител Сектор по ендоскопска и онкогинекологична хиругия

Завършва МУ – Плевен. Притежава специалноститите „Акушерство и гинекология“ и „Обща хирургия“. Има магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ с дипломна работа „Оценка и управление на риска от карцином на маточната шийка”.
Работи в специализирани клиники и отделения, където участва активно в развитието на сектора по оперативна гинекология и въвеждането на минимално инвазивна лапароскоспка хирургия. Основава и развива кабинет по колпоскопия и онкогинекологична профилактика. От месец юли 2021 г е част от екипа на МБАЛ „ Св. София ” с насоченост онкогинекология, оперативна гинекология, ендоскопска и тазова хирургия.
Допълнителни квалификации и курсове:
• Hysterectomies for benign Conditions, Prof. Tamussino, Prof. Bader and Prof. Laky – Medical Universit Graz (Austria), 2020
• 2nd European Laparoscopic Anatomy course on Cadavers – Advanced Laparoscopy Cadaveric Course Hands-on, Practical Individually-tailored course on Female Cadavers; course directors: Prof. P. Bonnet, Prof. M. Nisolle, Prof. B. Rabischong, University of Liege, Belgium, 2019
• Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gurrent Techniques in Treatment of Severe Endometriosis – IRCAD, Strasbourg, France, 2018
• Surgery Course on Laparoscopic Colon Surgery, Dr. Andreas Shamiyeh, Kepler’s University Hospital, Linz (Austria), 2018
• Курс по лапароскопска хирургия – УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет-София, 2016
• Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach State of the Art – IRCAD, Strasbourg, France, 2016
• Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – Advansed Techniques in Operative Gynecological Endoscopy – IRCAD, Strasbourg, France, 2015
• Двумесечен индивидуален курс по оперативна онкогинекология в СБАЛ “Майчин дом” под ръководството на доц. Божидар Славчев, 2014
• Двумесечен индивидуален курс по Оперативна онкогинекология в Клиника по онкогинекология при УМБАЛ–Плевен, под ръководството на проф. Г. Горчев, 2014
• Advanced colposcopy course, London, at the UCH Education Center, Prof. Albert Singer, London, 2014
•Курс по Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка” под ръководството на проф. Виктор Златков, СБАЛАГ „Майчин дом”, 2013
• „A to Z Suturing Laparoscopy Course”, Dr. R. Campo, S. Gordts, MD, Prof. A. Wattiez, Leuven (Belgium), 2012
• Basic colposcopy course, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology, Sofia, 2012
• European Certification Program for Laparoscopic Surgery on the occasion of the 20th Annual Internation ESGE Congress, London, 2011
• ESGE License for Laparoscopic technical Skills during the 20th Annual International ESGE Congress, London, 2011

Членства в съсловни организации:
European Endometriosis League
Българско хирургично дружество
ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy)
Българско дружество по акушерство и гинекология
Български лекарски съюз