д-р Иван Вълков

Д-р Иван Вълков завършва медицина през 2012 г. в Медицински Университет-София. Има клинична специалност гастроентерология от 2018 г., като през същата година защитава и докторска степен с дисертация в областта на хроничните чернодробни заболявания. Следдипломната му квалификация обхваща курсове по ехография, интервенционална абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия.