Д-р Емил Олевски

Завършва висшето си образование през 1995 г. във Висш медицински институт, Плевен. Придобива специалност „Здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов през 2007г. През 2012 г. има придобита професионална квалификация по клинична електромиография. През същата година придобива специалност по нервни болести.