Д-р Ели Иванова

Завършва „Медицина” в Медицински университет, София през 2007 г.Придобива специалност „Ортопедия и травматология” през 2014 г. От 2008 г. до 2011 г. лекар-ординатор в Клиника по детска травматология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. От 2011 г.до 2015 г. лекар-ординатор в Клиника по детска ортопедия УСБАЛ „Проф.Бойчо Бойчев” ЕАД. От 2015 г. лекар в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София”. През 2010 г сертификат за преминат курс – работа с САТ-САМ компютърна система за медицински цели – изработка на индивидуални медицински изделия. Година по-късно придобива сертификат за преминат основен курс AOTRAUMA. От 2012 г. докторант към Катедра по ортопедия и травматология към МУ, София. Завършено семестриално специалност „Здравен мениджмънт” към Катедрата на МУ, гр.София. Завършено полувисше образование „Ортопедичен техник” в Българо-немски център за квалификация, гр.Стара Загора.