Д-р Драгомир Геров

Завършва медицина в МУ – Варна през 2014 г. Започва специализация в МБАЛ „Света София” през април 2015 г.