Д-р Димитър Петров Петров

Завършил е медицина през 1991 год. във ВМИ-Стара Загора. През 1997 год. е придобил специалност очни болести. В МБАЛ „Света София” работи още от създаването на болницата през 2006 год. Работил е като асистент в Очна клиника при Тракийски Университет-Стара Загора, Главен асистент в УМБАЛ „Света Анна”-София и Старши ординатор в МЦ за зрение „Акад.К.Пашев”. Преминал е 14 квалификационни курса, по-голяма част от които в чужбина – Париж, Тюбинген, Мюнхен, Солун, Прага, Букурещ. Има 47 научни публикации. Ежегодно е лектор в курсове за следдипломна квалификация. Член е на European Society of Retina Specialists, Български лекарски съюз, Съюз на очните лекари в България, Българско дружество по офталмология.