Д-р Димитър Димитров

Завършва медицина  през 1978 год. Специализира акушерство и гинекология и през 1988 год. придобива специалност „акушер – гинеколог”. Има и друга специалност – анестезиология и реанимация, придобита през 1983г. От 2012 г. работи като акушер – гинеколог в МБАЛ „Света София.