д-р Димитър Георгиев

Завършва медицина в Медицинска академия гр. София през 1991 год. Специализира акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, гр. София и през 1998 год. придобива специалност. Работи в 1-ва градска болница София , а от 1999 г. е собственик и управител на   МЦ ”Свети Димитър”, София. Партньор на МБАЛ„Света София” от създаването на лечебното заведение  през 2006 год. Завършил е курсове по ехография в акушерството и гинекологията и курс по колпоскопия.  Член е на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекорогията(БАУАГ) и БЛС.