Д-р Десислава Илиева

Дипломира се като лекар в Медицински Университет-София през 2015 година с отличен успех. От 04.01.2016 година продължава обучението си като специализант по акушерство и гинекология в МБАЛ Света София.