Д-р Гергана Танева-гастроентеролог

Завършва медицина в Медицински университет/Плевен/ през 2011 с отличие. За периода 2012 – 2016 г. е специализант в Клиника по гастроентерология при УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, София.
Има сертифицирани: конвенционална, доплер и интервенционална ехография и I и II ниво ендоскопия.
Основните направления на гастроентерологичните заболявания, в които работи са:
– диагностиката и лечението на – чернодробни заболявания, лечение на вирусни хепатити, чернодробна цироза, усложения на чернодробната цироза, автоимунни чернодробни заболявания
– заболявания на дебелото черво, възпалителния, чревни заболявания
– заболявания на горен гастроинтестинален тракт, диагностична и терапевтична гастроскопия
– интервенционални процедури под ултразвуков контрол
Работила е:
– II МБАЛ София
– Сити Клиник Онкологичен център, София.
– МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище.
А вече е част от гастроетерологичните звена на МБАЛ „Св.София“.
Д-р Танева е:
Член на българското научно дружество по гастроентерология.
Член на българската асоциация по ултразвук.
Член на европейската асоциация по изучаване на черен дроб.
Владее английски език