Д-р Георги Симеонов

Началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Георги Симеонов завършва медицина през 1993 г. в МУ-София, а през 1998 г. придобива специалност анестезиология и интензивно лечение. В Германия и Япония е завършил множество курсове и допълнителни квалификации за механична вентилация, регионални и плексусни блокади, лечение на болката, използване на ултразвук в анестезиологията и интензивното лечение, детската анестезиология, парентералното, ентерално и смесено хранене и др. През 2016 г. успешно защитава дисертация на тема „Ултразвуково навигиране на централна венозна катетеризация“.
Д-р Георги Симеонов е работил 13 години в ОАИЛ на УМБАЛ „Света Анна”, гр. София, 10 години е бил началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Токуда София, от 2017 г. – началник Отделение „Анестезиология и реанимация“ в МБАЛ Вита, а от 1.08.2019 г. вече е началник на отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Света София“.