Д-р Георги Димитров

Роден на 02.09.1985г. в гр. София. През 2004г. завършва средно образование в 33-та Езикова гимназия „френски език”. Завършва висше образование в Медицински Университет, гр. София през 2011г.  Назначен като лекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София” от 02.05.2012г. Придобива специалност “ортопедия и травматология” през 2018г.