Д-р Владимир Баков

Завършва висшето си образование през 2000 г. в Медицински университет, гр. София. Член е на ESCRS( Европейска Асоциация по Катарактална и Рефрактивна хирургия ).
Професионален опит до момента : през 2000г. започва кариерата си като лекар в Неотложно звено в МЦ „ Д-р Грийнберг”, гр. София. За периода от 2002г. до 2009г. работи като лекар ординатор – офталмолог в Очна оптика и контактна корекция АД.

Започва специализация по офталмология в МБАЛ „ Света София ” от 01.07.2013г, която приключва през 2018 г. Асистент към СУ “Св. Климент Охридски”.