д-р Вера Георгиева

Завършва медицина в Медицински Университет -София през 2016 година. От 17.09. 2018 продължава обучението си като специализант по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ “Света София”.