Д-р Валентин Гиндянов

Завършва висше образование в Медицинска академия гр. София през 1981 год. Първа специалност „хирургия” получава през 1987 год., а „съдова хирургия” през 2001г. С квалификации в областта на „спешна травматология”, „ендоскопска диагностика на гастроинтестиналния тракт”, „микроинвазивна хирургия”, „пластична хирургия”, придобити по време на дългогодишната му практика като началник на Хирургично отделение в МБАЛ „Свети Иван Рилски” – гр. Козлодуй. С опит в областта на неврохирургия, гръдна хирургия и травматология, спешна и планова коремна и съдова хирургия, планова ендоскопска (микроинвазивна) хирургия и ортопедия. Публикации по проблемите на диференциалната диагностика и хирургична тактика при лечение на спешни състояния в областта на коремната хирургия, при съчетани комбинирани травми, при хирургични заболявания на корема. Две успешни реплантации на предмишници. Член на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България, Националното дружество по ангиология и съдова хирургия, Българската асоциация за лечение на диабетно стъпало.