Д-р Божидар Руменов Парашкевов

Завършва медицина през 1995 год. в МУ София. През 2005 год. придобива специалност – нервни болести. Започва професионалният си път като ординатор в неврологично отделение на МБАЛ – гр. Ихтиман. Специализира в клиника по неврология на УМБАЛ „Александровска”. Работи като невролог в V-та МБАЛ – гр. София и VІІ ДКЦ- гр. София. В екипа на МБАЛ „Света София” ЕООД работи от ноември 2011 год. Допълнителна квалификация по „отоневрология” и „клинична електроенцефалография(ЕЕГ)”. Участие в международни симпозиуми по проблемите на нарушение на равновесието, съвременни диагностични методи в неврологията и др.