Д-р Алпер Мурадов

Д-р Алпер Мурадов е ортопед-травматолог в МБАЛ „Света София“ от 2005 г. до момента. Преди да започне работа в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ „Света София“, е практикувал специалността си в Бургас – УМБАЛ „Дева Мария”, УМБАЛ „Бургасмед” и в МБАЛ „Маджуров“, както и в София – в МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и СБАЛО „Б. Бойчев”. В последните две болнични структури д-р Мурадов е защитил специалност. Днес специалистът е ортопед-хирург, профилиран в областта на артроскопската и реконструктивна хирургия на коляното, тазобедрената става, рамото и глезена, спортна травматология, ендопротезиране на стави и минимално инвазивна гръбначна хирургия.
Д-р Алпер Мурадов е преминал през множество допълнителни квалификации и курсове:
• Курс по ендоскопска хирургия на гръбнака – AXIS Speciality Hospital, Dr. Robert Saftic, 2016
• Курс по ендоскопска хирургия на гръбнака – Apex Spine Center, Munich, Germany, Dr. Michael Schubert, 2015
• Курс по ендоскопска хирургия на гръбнака – DISC, Desert Institute for Spine Care, Phoenix, Arizona, USA, Prof.Anthony Yeung
• Кадавър курс по перкутанни техники в гръбначната хирургия – HUG, Geneva, Switzerland, 2014
• Курс по перкутанни и ендоскопски гръбначни техники (ендоскопска дисцектомия, епидуроскопия) ISMISS-2009, 2010, 2011, 2012
• Експертен курс по хирургия на гръбнака – Wooridul Hospital, Seoul, S.Korea, Dr. Gun Choi, 2013
• Експертен курс по колянна хирургия – Dr. David Dejour, Lyon, France, 2009
• Експертен курс по колянно ендопротезиране – Прага, Чешка Република, 2007
• Експертен курс по тазобедрено ендопротезиране и ресърфейсинг – Oxford University, 2006
• ESSKA стипендия за артроскопска хирургия и спортна травматология – LKH Feldkirch, Austria, Prof. K. Benedetto, 2005
• Курс по раменна хирургия и спортна травматология – University of Rostock, Germany – Prof. Vl. Martinek, 2005
• Мастър курс по артроскопия и раменна хирургия – Uniklinik Balgrist, Zurich, Switzerland – Prof. C. Gerber, 2004
• AO Tравма курс, 2003

Освен това д-р Алпер Мурадов непрекъснато следи последните медицински постижения в областта на ортопедията и травматологията, като е ежегоден участник и лектор на национални и междунарони научни форуми.