Д-р Александър Петров

Завършва медицина в Медицинска Академия – София през 1988 година. Придобива специалност „Ортопедия и травматология”  през 1992 год. Професионална квалификация по „Пластична хирургия”- 2005 г., „Ендопротезиране на стави” и „Артроскопия”. Работи 25 години в УМБАЛСМ “Пирогов”. Постъпва на работа като лекар ортопед-травматолог в Клиниката по ортопедия и травматология на МБАЛ “Света София” през 2016 г.