Д-р Александър Кобаков

Завършва медицина в Медицински университет – София през 2010 г. Започва работа като лекар-ординатор в МБАЛ Пазарджик през 2010 г. и МБАЛ „С. Николов” град Панагюрище през 2011 г. Придобива  специализация по акушерство и гинекология, като част от екипа на МБАЛ „Света София” ЕООД, на 01.01.2017г. Притежава свидетелство за професионална квалификация “Дигностична и офис хистероскопия” – първо ниво, удостоверение по колпоскопия – базисно ниво. Член на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ) и има удостоверение за завършен курс, категория А, за утразвук в акушерството и гинекологията. Организатор, лектор и участник в серия от конфренции по Сексуална медицина. С интереси в областта на хипертонии при бременност. Участник в редица международни и национални конференции. Д-р Кобаков е дългогодишен член и заслужил деятел на БЧК, член и носител на звание “Последовател на Пол Харис” на Ротари интернешънъл.