Доц. Д-р Христина Благоева Христова-Петрова, д.м.

Завършила е медицина през 1998 г. в МУ-Плевен. През 2003 г. е придобила специалност „Очни болести”, а през 2004 г.образователна и научна степен „Доктор”. В МБАЛ „Света София” работи още от създаването й през 2006 г. От три години е началник на Клиниката по очни болести в МБАЛ „Света София”. Работила е като старши ординатор в МЦ  за зрение „Акад.К.Пашев”, главен асистент в Клиниката по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-Исул”. Преминала е 23 квалификационни курса, повечето от които в чужбина – Лондон, Виена, Париж, Ница, Ченай, Солун, Букурещ. Автор и съавтор е на над 40 научни публикации и 2 монографии. Лектор е на 16 курса за следдипломна квалификация. Д-р Благоева е представила доклади на десетки професионални конгреси и конференциии у нас и в различни краища на света. Експерт към Изпълнителната агенция по лекарствата. Членува в Български лекарски съюз, Съюз на очните лекари в България и Българското дружество по офталмология.  Уважаван член е и на Националната глаукомна асоциация, Национална академия глаукома, както и в European Society of Retina Specialists.