Доц. Д-р Валентина Илиева Мазнейкова, д.м.

Средно образование – 114 Английска езикова гимназия, гр.София през 1976 година.Висше медицинско образование – Медицинска академия, гр.София през 1982 година.01.01.1988г.-придобита специалност по акушерство и гинекология.1996г. -присъждане на научна степен “Доктор”, след защитена дисертация на тема: “Доплерово изследване на феталната и утеро-плацентарната циркулация при нормална и патологична бременност”.Член на различни научни дружества.През 1996 г. е избрана за почетен член на Македонската асоциация по акушерство и гинекология (МАГО).Автор и съавтор на учебници, статии в списания.Лектор на многобройни национални и международни конгреси.1982 г.–1984 г.-лекар-ординатор- гр. Петрич.От 01.07.1984 г.- младши асистент в Катедра по акушерство и гинекология при НИАГ-МА, гр. София.1988-1992 г.-старши асистент в Катедра по АГ-МА, гр. София.1992-2006 г.-главен асистент в Катедра по АГ-МА, гр. София.От 2006 год. до сега – заместник-управител на МБАЛ „Света София” и ръководител на Отделението по акушерство и гинекология.През 1993 година, съвместно с д-р Мазнейков създават Медицински център”Света София”, а през 2004 -2006 година построяват и откриват МБАЛ „Света София. През декември 2009 година откриват Медицински център „Света София – Люлин”. От 30.3.2015 г. присъдена академична титла Доцент по акушерство и гинекология към Медицински Университет-гр. Плевен.