Доц. Владислав Иванов

Завършва „Медицина” в Медицински университет, София през 1979 г. Придобива специалност „Ортопедия и травматология”. Завършва „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2005 г.Основни професионални умения – лекар ортопед травматолог, старши научен сътрудник по ортопедия и травматология, външно протезиране и биомеханика, акредитация на здравни заведения, управление на лечебни заведения. Доцент по ортопедия и травматология. Доцент по биомеханика към БАН.
По специалността си „Ортопедия и травматология” има 30 публикации, 13 рационализации, 6 изобретения и е съавтор в учебника по ортопедия.
От 1979 г. до 1981 г. работи като ординатор в Районната болница в гр.Тетевен. От 1981 г. до 1994 г. е асистент в Клиника по протезиране на НИОТ. От 1994 г. до 1998 г. директор на РЦПВХ. От 1998 г. до 1999 г. работи като управител на БУЛ-ПРО ЕООД. От 1999 г. до 2000 г.из.директор на БУЛ-ПРО ЕАД. От 2000 г. до 2009 г.из.директор на СБАДПЛРОДА БУЛ-ПРО ЕАД. Изпълнителен директор на МБАЛ „Братан Шукеров”, гр.Смолян. Управител на МБАЛ „Болница Европа”. От май 2015 г. ортопед травматолог в Клиниката по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света София”.