д-р Милен Цветков, д.м.

Лекар, уролог

  • Доказал се уролог
  • Доктор по медицина със защитена дисертация на тема „Разстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”
  • През годините специализира в различни лечебни заведения
  • Работи като ординатор в урологично отделение и специалист уролог
  • Активен член е на International continence society (ICS)

Професионални квалификации:

  • За извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в урологията
  • За диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!