Ръководител звено - Регистратура

Отговорности за позицията:

• Контролира и координира дейността на регистраторите и служителите на Кол център
• Оказва съдействие при възникване на административни проблеми и задачи
• Участва и контролира процеса по оформяне, попълване, водене и съхраняване на цялостната документация, касаеща дейността на звеното и изготвя необходимите отчетни документи
• Координира подаването на информация за услуги, лекари и отделения/звена
• Контролира процеса по обработване на плащания – касово и безкасово
• Изготвя първични документи, справки, отчети
• Изготвя и следи за изпълнението на работния график на служителите в повереното му звено
• При изпълнение на своите трудови функции осъществява връзка и взаимоотношения с всички служители в лечебното заведение както и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения
• Изпълнява други конкретно възложени задачи от Ръководството на Болницата

Изисквания:

• Предишен опит на същата или подобна длъжност, както и познаване на програмния продукт „Гама кодмастер“ - задължителен
• Отлични комуникативни умения
• Готовност за динамична работа
• Умения за работа в екип
• Компютърна грамотност
• Отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените задачи.

Ние Ви предлагаме:
• Въвеждащо обучение
• Дългосрочен ангажимент на трудов договор
• Възможност за кариерно развитие
• Отличен екип и работна среда
• Ваучери за храна в размер на 200 лв.
• Социални придобивки

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

Можете да кандидатствате и ТУК


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!