Tag Archives: covid-19

МБАЛ „Света София“ е в готовност да се включи в борбата с COVID-19

МБАЛ „Света София“ е в готовност да се включи в борбата с COVID-19

Във връзка с разпространяващата се инфекция с COVID-19, МБАЛ „Света София“ е в пълна готовност да поеме пациенти, нуждаещи се от болнично лечение. Такова се налага в около 5% от случаите на заразени с вируса и развили тежък респираторен дистрес синдром (ARDS) и полиорганна недостатъчност. МБАЛ „Света София“ разполага с необходимия опитен медицински персонал и апаратура за такива пациенти – инфузионни помпи, перфузори и апарати за обдишване. При крайна необходимост всички анестезиологични апарати могат да бъдат използвани като респиратори.

Д-р Георги Симеонов, началник на отделението по анестезиология и реанимация, коментира: „Болницата е в пълна готовност да се грижи за такива пациенти! Всички инвазивни процедури в интензивното лечение при нас се извършват под ултразвуков контрол – централна венозна катетеризация, артериална катетеризация, преврални дренажи, паркутанна трахеостомия, перкутанна цистостомия“. Предизвикваният в някои от случаите тежък респираторен дистрес синдром е с голяма смъртност изисква интензивно лечение в пълен обем: изкуствена белодробна вентилация, инотропна и вазопресорна поддръжка, бъбречно и чернодробно заместителна терапия, парентерално, ентерално и смесено хранене, и др.

Десет от седемнадесетте реанимационни легла на отделението по анестезиология и реанимация на болничния комплекс са ситуирани в централна реанимация, която е с отделни входове и това позволява изолирането на тези застрашени пациенти. Останалите седем реанимационни легла покриват нуждите на пациентите от другите отделения и тяхната спешност няма да бъде нарушена от поемането на пациенти с усложнения поради инфекция с COVID-19.

Грижата и отговорността да запaзим здрави възрacтнитe ни съграждани и тези c придружaвaщи зaбoлявaния са на всички нас в този тежък период. Но пациентите в живoтoзacтрaшaвaщo cъcтoяниe – на болничните институции. Екипът и ръководството на МБАЛ „Света София“ са готови да положат всички усилия в борбата с пандемията от коронавируса. В тази връзка вчера в болницата са извършени 26 бързи теста за короновирусна инфекция, всичките с отрицателни резултати.

За да сме здрави!

За да сме здрави!

Като спешна болница, МБАЛ „Света София“, с грижа за пациентите и персонала си, изпълнява всички мерки за непозволяване на разпространението на заразата с вируса COVID-19 на нейна територия:

  1. Ежедневно се провеждат срещи на специалисти за борба с инфекцията, част от които е и епидемиолог.
  2. Епидемиологът на МБАЛ „Света София“ ежедневно се грижи за изпълнението на противоепидемиологичния план на МБАЛ „Света София“.
  3. В болничния комплекс има обособен отделен сектор за преглед и взимане на проби за тестване на пациенти със съмнение за инфекция с коронавируса. Той е с отделен вход, за да бъдат обезопасени останалите пациенти.
  4. Спазва се строго скринингът на грипни сиптоми чрез термометриране на всеки човек, влизащ в болничния комплекс.
  5. Изпълнява се специален контрол на достъпа, осигуряващ достатъчно отстояние на хората един от друг.
  6. На персонала са осигурени маски и в цялата болница се прилагат непрекъснати дезинфекционни действия за най-добра защита на здравето.

Нашите специалисти са на ваше разположение! Запишете час за нужния ви преглед на телефон: +3592/8184 600!

Българска болнична асоциация с изявление по отношение на коронавируса

Българска болнична асоциация с изявление по отношение на коронавируса

Българска болнична асоциация, в която членува и МБАЛ „Света София“, разпространи официалната си позиция относно настъпилата епидемиологична обстановка с вирусна инфекция COVID-19. Необходимостта от този документ е възникнала поради зачестилите въпроси на пациенти дали могат да се обръщат към частни лечебни заведения при такива случаи. В текста ББА заявява, че „частните болници са единна и неразделна част от здравната система в България, която има равностойни функции с държавните болници“ и изтъква, че членовете й са предприели необходимите и установени в страната мерки за ограничаване на рисковете от заболяване и адекватно провеждане на лечението на пациенти.

Болниците, които членуват в ББА, са изпълнили всички указания за недопускане и ограничаване разпространението на вируса на територията на лечебните заведения на световните и местни институции.

В изявлението адв. Свилена Димитрова, председател на УС на ББА, заявява още: „имаме готовност да ангажираме нашите лаборатории за изследване на пациенти с COVID-19, както и да прилагаме бързи тестове за диагностика на пациентите и медицинския персонал, в случаи на съмнения за заразяване с COVID-19. За целта очакваме да ни бъдат предоставени от Националния кризисен щаб: специфичния реактив, необходим за провеждане на изследванията; предпазни костюми за персонала, както и другите съпътстващи епидемиологичната стратегия средства за превенция и защита – както на пациентите, така и на персонала.“

Болниците, членки на Българска болнична асоциация, са предприели всички необходими действия според предписанията за осигуряването на подготовката и обезпечението на всички пациенти при нужда от медицинска помощ, а нивото на обезпечеността на реакцията им е над средното за страната.

Изявлението гласи още, че:

Членовете на Българска болнична асоциация са готови да участват във всички организирани от правителството противоепидемични действия според ситуацията и нуждите.

От съсловната организация акцентираха обаче и че очакванията им са Националният кризисен щаб да обяви алгоритъм за това, както и национален план за финансиране на епидемиологичната ситуация.