Tag Archives: ямр

Какво е ядрено-магнитен резонанс?

Какво е ядрено-магнитен резонанс?

Много от пациентите днес вече са имали допир до най-съвременната форма на образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс. Но има и такива, които не знаят какво представлява, а част от тях се притесняват от неизвестното. Истината е, че изследването с ЯМР днес е най-безвредният, точен и бърз метод за образна диагностика. Безвредността идва от това, че не се използва йонизираща радиация, а магнитно поле, което въздейства на водородните атоми в състава на водата в телата ни. Това осигурява силно контрастни изображения между тъканите и прави този вид образна диагностика много широко приложим в медицината. В спорта това е основен метод за диагностика на опорно-двигателната система и меките тъкани – мускули, стави, кости, сухожилия и др.

Понякога извършването на ядрено-магнитно изследване налага използването на контрастно вещество. То се инжектира в кръвоносната система за по-точна контрастна картина и също е безопасно.

Някои от апаратите представляват голяма цилиндрична тръба, в която е поставена маса. Пациентът ляга на нея и плавно се плъзва навътре. Машината издава звуци, подобни на бръмчене и почукване. Тъй като изследването отнема известно време – 15-45 минути, някои пациенти се притесняват от затвореното пространство. Апаратът за ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“ е подходящ и за такива пациенти, тъй като е открит, не създава психо-емоционално напрежение в изследваните пациенти, особено ако страдат от клаустрофобия. Уредът е с поле на силата 0,3 Tesla и е от най-висок клас, като е специализиран за образна диагностика на опорно-двигателния апарат и нервната система. Сред многото му предимства е и възможността му да бъдат изследвани пациенти с поставен пейсмейкър и някои импланти. Модерният апарат притежава приставки за изследване на всички стави, кости, гръбначни отдели и глава.

Вие също можете да се възползвате от опита на високо професионалния екип на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София“ и прецизните възможности на образната ядрено-магнитна диагностика и с талон по НЗОК.

За повече информация, можете да заповядате на място на бул. „България“ №104, или да се обадите на телефон +359 2 8184 600.

Ново поколение ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“

Ново поколение ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“

Пациентите на МБАЛ „Света София“ вече имат още една съвременна възможност за прецизна образна диагностика – изследване с ядрено-магнитен резонанс. В съчетание с качествата и опита на високо професионалния екип на отделението по образна диагностика, новият ЯМР осигурява още по-бързо, качествено и точно изследване.

Модерният ядрено-магнитен резонанс на болничния комплекс представлява открит апарат с поле на силата 0,3 Tesla от най-висок клас. Уредът е специализиран за образна диагностика на опорно-двигателния апарат и нервната система. Той е подходящ за хора, страдащи от клаустрофобия, защото е открит и не създава психо-емоционално напрежение в изследваните пациенти.

„Друга група хора, които биха могли да се възползват от прецизната образна диагностика с ядрено-магнитния резонанс на МБАЛ „Света София“, са пациентите с поставен пейсмейкър“, разказва д-р Кристиан Цветанков от отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София“.

Съвременният апарат притежава приставки за изследване на всички стави, кости, гръбначни отдели и глава. Образна диагностика с уреда за ядрено-магнитен резонанс на МБАЛ „Света София“ може да бъде извършвана на здравноосигурени пациенти с талон по НЗОК. За повече информация, можете да заповядате на място на бул. „България“ №104, или да се обадите на телефон +359 2 8184 600.

Точната диагноза води до точното лечение

Точната диагноза води до точното лечение

Д-р Кристиан Цветанков завършва медицинското си образование през 2010 г., след което от 2012 до 2016 г. специализира образна диагностика. Професионалният му опит е в тази област обхваща конвенционална рентгенова диагностика, ехография на коремни органи и щитовидна жлеза, мултидисциплинарен подход в диагностиката на млечните жлези, компютърна и магнитно-резонансна томография. Участвал е в множество международни и национални конгреси и е автор на редица публикации в български и чуждестранни научни издания, а от януари 2019 г. е част от екипа на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София”.

Д-р Цветанков разказва, че се е насочил към специалността, защото тя включва в себе си на практика всички медицински дисциплини. За професията си признава, че няма директен досег до пациентите, но за сметка на това пък има голям принос към поставянето на точната диагноза. Съвсем логично е, че правилната диагностика води до правилното лечение на пациента. Ето защо работата на специалиста по образна диагностика е не само много отговорна и важна, но и ключова за подобрението на пациента.

Друг сериозен мотив да се развива в тази медицинска специалност за д-р Кристиан Цветанков е фактът, че за един работен ден може да постави диагнози на 50, дори и на повече пациенти. А той владее всеки вид техника, експлоатирана в професията му – работи с рентген, скенер, ехограф, ЯМР. Щастлив го прави и възможността да постави правилната диагноза, а в същото време и да бъде в помощ на колегите си от различните отделения. Именно това кара д-р Цветанков да се чувства удовлетворен.

Как най-често протича денят му? Когато имате нужда от образно изследване, вашият лекуващ лекар ви насочва към специалист по образна диагностика. След това рентгенов лаборант извършва самото изследване, а д-р Кристиан Цветанков го разчита и поставя или отхвърля предполаганата от лекуващия лекар диагноза. Рентгенографията всъщност е едно много общо понятие и може да се отнася към цялото тяло – кости, стави, органи. Рентгенова снимка може да ви бъде направена без или с контрастно вещество. Д-р Кристиан Цветанков извършва лично всички високо специализирани рентгенови снимки, които изискват поставянето на контрастно вещество.

В миналото рентгенографията с контрастно вещество е била златен стандарт за образна диагностика на хранопровод, дебело черво, стомах и тънки черва, но с времето тя вече е изместена предимно от гастроскопията. Днес все още се прилага, но най-често в случаите, в които пациентът не подлежи на гастроскопия, тъй като тогава остава вариантът само с това изследване. Контрастно вещество д-р Цветанков поставя днес на пациентите и когато извършва венозни урографии с контраст. Чрез тях пък успешно диагностицира заболявания на отделителната система – бъбреци, пикочен мехур и др.

Д-р Кристиан Цветанков разказва, че като цяло днес вече се цели колкото се може по-малко лъчево натоварване на пациентите, успоредно с по-бързата работа и обслужването с новите модели рентгени. За подобряването на качеството на образа докторът разказва, че е постигнато много с въвеждането на дигитализацията.

Това със сигурност е нещо, за което малцина пациенти се замислят – колко дълъг път е извървяла образната диагностика до днешното си ниво на развитие и дигитализацията на рентгена. Премахването на плаката и получаването на образа на магнитен носител (диск или usb памет) вече не само повишава качеството на самата диагностика, но и улеснява и съкращава времетраенето на процеса по диагностицирането и лечението на пациентите.

Освен това д-р Цветанков разказва още, че в МБАЛ „Света София“ този процес е усъвършенстван, постигната е прецизна интеграция с въвеждането на PACS система, чрез която докторът вижда всяко изследване изключително бързо. Пациентът отива за снимка, тя се прави и се качва в работната станция, а лекарят, който се интересува от образното изследване на този пациент, може да го разгледа, влизайки в системата на МБАЛ „Света София“. И той да види изображението и разчитането, т.е. това, което д-р Цветанков е видял и е поставил като диагноза.

Разбира се, това осъвременяване на образната диагностика не означава, че физическото носене на хартиения резултат е отпаднало, но благодарение на него МБАЛ „Света София“ има база данни, в която се помни пациентът, виждат се всичките му лабораторни резултати, образни изследвания и др. Това е дигиталната компютъризация в болничния комплекс „Света София“, която ние като пациенти не виждаме.

И така, днес една рентгенова снимка вече отнема 10-15 минутки. В тях се включват няколко секунди за самата снимка, а после няколко минутки за обработката и разчитането й.

Разбира се, можете да се обърнете към д-р Цветанков в МБАЛ „Света София“ и за други видове образна диагностика, например, за скенер. Докторът уточнява, че той също може да бъде извършен без или с въвеждането на контрастно вещество, всичко зависи от това какво търси. Скенерът без контрастно вещество е приложим тогава, когато състоянията на пациентите са остри, спешни, например, при инсулти и кръвоизливи. Д-р Цветанков въвежда венозно контрастно вещество тогава, когато е необходима много по-голяма прецизност, например, когато се търси туморно образувание. При съмнения за тумор или белодробна емболия, се налага използването на контрастно вещество.

Разбира се, както за всеки друг медикамент, така и за контрастното вещество  могат да съществуват противопоказания. Например, някаква форма на бъбречно увреждане, високи стойности на креатинина, или пък ако пациентът има някакви алергии. Алергологично болните по принцип са по-чувствителни и в такива случаи често се налага предварителната подготовка на пациента от алерголог, за да не направи някаква алергична реакция от контрастното вещество.

Бременността като цяло е период, през който не е желателно пациентката да бъде подлагана на ѝонизиращи методи за образна диагностика, а такива са рентгенът и скенерът. По време на тези месеци за препоръчителни методи се считат ехографията и ЯМР.

Попитахме д-р Кристиан Цветанков какво е необходимо на един рентгенолог, за да бъде добър специалист. А той отговори, без да се замисли, че на първо място най-важното е да обичаш професията, да я работиш с желание и да си й отдаден. А на второ – да можеш да надграждаш знанията си, да умееш да прилагаш новостите в твоята медицинска сфера.

Един от най-интересните компоненти на неговата медицинска специалност д-р Цветанков смята, че е пътят на пациента, как тръгва от някъде другаде, преди да дойде при него. Пациентът в повечето случаи не търси конкретен лекар по образна диагностика, а е насочен от друг лекар, който има предположение за диагнозата, но иска потвърждение от дадено образно изследване. В много от случаите обаче образното изследване показва друга диагноза. Образната диагностика е медицинска специалност, която според д-р Кристиан Цветанков допринася за цялостната картина – в някои случаи потвърждава, а в други – опровергава дадена тежка диагноза.

Най-силно д-р Цветанков се вълнува именно в тези моменти, които поставят някакъв сериозен обрат в лечебния процес на пациента. С вълнение си спомня за една млада пациентка, насочена за изследване от невролог със съмнение за дискова херния. От образната диагностика на шия д-р Цветанков вижда наистина малка херния, но освен това забелязва и че има изменения в гръбначния мозък и че там също има проблем. Препоръчал й да си направи изследване и на главата, а от резултата станало ясно, че пациентката страда и от множествена склероза.

Неведнъж д-р Кристиан Цветанков изследва едно, а открива още нещо друго. Причината за това отдава на факта, че полето на изследване чрез образна диагностика е по-голямо и в него попадат и други, странични зони. Например, разказва как веднъж е снимал шията на пациентка със силни болки, но в кадър влязла и горната част на белия дроб. Така съвсем случайно видял тумор в горния пояс на белия дроб, заради който всъщност пациентката е изпитвала болките.

С вълнение си спомня и за малко дете, препращано от болница в болница, без някой да може да му помогне, защото никой не виждал какво му е. А детето било силно отпаднало и със сериозни болки в корема. Така попада при д-р Цветанков, насочено за изследване, поради съмнения за тумор. От прегледа с ехограф обаче докторът бил категоричен, че това, което вижда, не е тумор, а инвагинация – вмъкване на чревен сегмент в следващата го по-широка част на червото, което може да доведе и до пълна чревна непроходимост. Така малкият пациент се оказва погрешно диагностициран в предишна болница, а последващо ЯМР изследване потвърждава диагнозата на д-р Цветанков. И така, диагнозата не била тумор и дори не се наложила операция, а една бърза и безболезнена манипулация.

Не крие, че понякога денят му е тежък, защото не протича с такива щастливи развръзки, случва се и да открие рак. Казва, че когато види рак на гърдата по време на профилактика е добър знак, защото тази ранна диагностика дава шанс на пациентките да се излекуват. И препоръчва на всички да се грижат за здравето си именно чрез необходимата за пола и възрастта им профилактика.

„Основното при нас е, че точната диагноза води до точното лечение“, споделя д-р Кристиан Цветанков. Това е неговият най-силен магнит, който го привлякъл към тази медицинска специалност. „Защото имаш ли диагнозата, вече знаеш какво да правиш нататък, иначе трябва да лекуваш на сляпо“, казва д-р Цветанков и допълва, че навремето, преди съществуването на образната диагностика хирурзите са правили диагностични операции – отваряли са пациента, за да видят какво му е. С развитието на образната диагностика днес драстично са отпаднали много диагностични оперативни намеси.

Младият лекар споделя, че професията му взима, но му и дава много. Отнема му от свободното време, понякога работи под напрежение, но пък му дарява изключително удовлетворение, особено когато  в края на деня е успял да помогне на много хора. За д-р Кристиан Цветанков образната диагностика е най-добрата медицинска специалност, но признава, че в началото имало моменти, когато си мислел, че това няма научаване. Рентгенът не му създавал трудности, но като започнал да изучава изследванията със скенер и ЯМР,  системите за изследване станали вече много. За да бъдеш добър специалист по образна диагностика и да поставиш точната диагноза, трябва да познаваш всеки орган на човешкото тяло и неговите заболявания така, както и тесните специалисти са ги изучили. А д-р Кристиан Цветанков знае всичко за поставянето на точната диагноза, която да доведе до точното лечение.