Tag Archives: ядрено-магнитен резонанс

Какво е ядрено-магнитен резонанс?

Какво е ядрено-магнитен резонанс?

Много от пациентите днес вече са имали допир до най-съвременната форма на образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс. Но има и такива, които не знаят какво представлява, а част от тях се притесняват от неизвестното. Истината е, че изследването с ЯМР днес е най-безвредният, точен и бърз метод за образна диагностика. Безвредността идва от това, че не се използва йонизираща радиация, а магнитно поле, което въздейства на водородните атоми в състава на водата в телата ни. Това осигурява силно контрастни изображения между тъканите и прави този вид образна диагностика много широко приложим в медицината. В спорта това е основен метод за диагностика на опорно-двигателната система и меките тъкани – мускули, стави, кости, сухожилия и др.

Понякога извършването на ядрено-магнитно изследване налага използването на контрастно вещество. То се инжектира в кръвоносната система за по-точна контрастна картина и също е безопасно.

Някои от апаратите представляват голяма цилиндрична тръба, в която е поставена маса. Пациентът ляга на нея и плавно се плъзва навътре. Машината издава звуци, подобни на бръмчене и почукване. Тъй като изследването отнема известно време – 15-45 минути, някои пациенти се притесняват от затвореното пространство. Апаратът за ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“ е подходящ и за такива пациенти, тъй като е открит, не създава психо-емоционално напрежение в изследваните пациенти, особено ако страдат от клаустрофобия. Уредът е с поле на силата 0,3 Tesla и е от най-висок клас, като е специализиран за образна диагностика на опорно-двигателния апарат и нервната система. Сред многото му предимства е и възможността му да бъдат изследвани пациенти с поставен пейсмейкър и някои импланти. Модерният апарат притежава приставки за изследване на всички стави, кости, гръбначни отдели и глава.

Вие също можете да се възползвате от опита на високо професионалния екип на отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София“ и прецизните възможности на образната ядрено-магнитна диагностика и с талон по НЗОК.

За повече информация, можете да заповядате на място на бул. „България“ №104, или да се обадите на телефон +359 2 8184 600.

Ново поколение ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“

Ново поколение ядрено-магнитен резонанс в МБАЛ „Света София“

Пациентите на МБАЛ „Света София“ вече имат още една съвременна възможност за прецизна образна диагностика – изследване с ядрено-магнитен резонанс. В съчетание с качествата и опита на високо професионалния екип на отделението по образна диагностика, новият ЯМР осигурява още по-бързо, качествено и точно изследване.

Модерният ядрено-магнитен резонанс на болничния комплекс представлява открит апарат с поле на силата 0,3 Tesla от най-висок клас. Уредът е специализиран за образна диагностика на опорно-двигателния апарат и нервната система. Той е подходящ за хора, страдащи от клаустрофобия, защото е открит и не създава психо-емоционално напрежение в изследваните пациенти.

„Друга група хора, които биха могли да се възползват от прецизната образна диагностика с ядрено-магнитния резонанс на МБАЛ „Света София“, са пациентите с поставен пейсмейкър“, разказва д-р Кристиан Цветанков от отделението по образна диагностика на МБАЛ „Света София“.

Съвременният апарат притежава приставки за изследване на всички стави, кости, гръбначни отдели и глава. Образна диагностика с уреда за ядрено-магнитен резонанс на МБАЛ „Света София“ може да бъде извършвана на здравноосигурени пациенти с талон по НЗОК. За повече информация, можете да заповядате на място на бул. „България“ №104, или да се обадите на телефон +359 2 8184 600.