Понякога няколко секунди спасяват живот

Специално практическо обучение за медицински лица се проведе днес в МБАЛ „Света София“. Началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Георги Симеонов изнесе презентация и демонстрира на практика на колегите си няколко спешни метода за основно и продължително поддържане на живота. Всички се справиха блестящо с практическите упражнения с живия манекен, а на края д-р Симеонов беше затрупан от допълнителни въпроси за приложението на различни медикаменти за основно и продължително поддържане на живота. Подобни действия са от особена важност при спешна ситуация, за да бъде поддържан животът на пациента, докато дойде екип за реанимация. Сред обучаващите се бяха забелязани и д-р Михаил Зортев, прокурист на МБАЛ „Света София“, финансовият директор Десислава Малинова, началникът на отделението по ортопедия и травматология д-р Михаил Вулджев, началникът на отделението по неврология д-р Емил Олевски, и др. Д-р Симеонов планира тези практически упражнения да се превърнат в традиция за медицинския и административния персонал на болничния комплекс.