Tag Archives: операция в софия

Плановите прием и операции протичат гладко, организирано и успешно

Плановите прием и операции протичат гладко, организирано и успешно

С възстановяването на плановите прием и операции, пациентите с хронични заболявания отново получиха достъп до качествено и навременно лечение! Не отлагайте! Екипите на всички отделения на МБАЛ „Света София“ са по местата си! Изберете вашия лекар сега!

Клиника по акушерство и гинекология

Клиника по ортопедия и травматология

Клиника по офталмология

Отделениe по вътрешни болести

Отделение по неврология

Отделение по физиотерапия и следоперативна рехабилитация

Отделение по обща, гръдна и съдова хирургия

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Център за долекуване и продължително лечение „Света София”

Отделение по образна диагностика

Кабинети в ДКЦ “Св. София”, бул. „България“ №104

Кабинети в ДКЦ “Света София Люлин“, бул. „Царица Йоанна“, бл. 775

Клинична лаборатория

Лаборатория по микробиология

Лаборатория за патологоанатомична и цитоморфологична диагностика

Запазете час за преглед в МБАЛ „Света София“!

Задайте всички ваши въпроси на тел. 02/8184600, или на място на бул. „България“ №104!

16 октомври – Ден на анестезиолога

16 октомври – Ден на анестезиолога

Днес е празничен ден за лекарите анестезиолози и анестезиологичните сестри от екипа на МБАЛ „Света София“. Това са професионалистите, които отнемат болката и страха ни, подготвят ни за това какво ни предстои по време на медицинска манипулация и най-важното – поддържат жизнените ни показатели стабилни по време на хирургичните интервенции.

В далечната 1846 година, на 16 октомври хирургът Уилям Томас Мортън използва анестезия в масачузетската болница за първи път в света. Тази първа анестезия с етер е използвана за вадене на зъб по време на демонстрация пред публика. Това е изключително значимо събитие в световен аспект, тъй като бележи началото на обезболяването по време на хирургичните манипулации и операции. По тази причина 16 октомври е определен за Ден на анестезиолога – специалистите, на които дължим лечението без болка.

В България съвременната анестезиология е въведена от чешкия анестезиолог Антон Франц Червенаков, който през 1956 г. предлага създаването на медицинската специалност анестезиология. Десетилетия преди това, през 1876 г. д-р Димитър Моллов защитава в Москва докторска дисертация по общо обезболяване с хлороформ и днес се счита за създател на организираното българско здравеопазване. През 1949 г. в Пловдив проф. Янко Добрев осъществява първата обща анестезия, въведена с апаратура.