Лабораторията по трансфузионна хематология на МБАЛ „Света София“ на VII Конгрес по фармация

Със сериозно международно участие протече VII Конгрес по фармация, организиран от Българското научно дружество по фармация и Българското фармацевтично дружество. Сред гостите силно присъствие имаше от страна на екипа на Университета в Сиена, чиито изтъкнат представител беше доц. Масимо Валоти.

Специално участие в VII Конгрес по фармация взе и д-р Мария Савчева, началник на лабораторията по трансфузионна хематология на МБАЛ „Света София“. Лекцията, която изнесе, беше посветена на дисбаланса на есенциални и токсични метали при деца с проблеми в развитието от аутистичния спектър. Презентацията на д-р Савчева предизвика бурна дискусия и силен интерес сред присъстващите експерти и учени от няколко държави.

Сред останалите теми, разгледани на конгреса, бяха различни съвременни научни достижения в областите на фармакологията, биохимията, токсикологията, нанотехнологиите, лекарствената резистентност и др.  VII Конгрес по фармация протече в четири научни сесии:

Фармакология, фармакотерапия, токсикология и клинична фармация;

Дизайн на лекарство-доставящи системи и биофармация;

Дизайн и охарактеризиране на наноразмерни лекарство-доставящи системи, нанотоксикология;

Биологични продукти, средства за таргетна терапия и имунотерапия.