Tag Archives: здравна профилактика

Нова година – нови възможности за профилактика и диагностика!

Нова година – нови възможности за профилактика и диагностика!

С грижа за вас, МБАЛ „Света София“ стартира нова програма със специално сформирани за здравните ви нужди диагностични пакети! Можете да изберете пакет с медицинските услуги, които са ви необходими поради хронични здравословни проблеми, наследствена обремененост, или за профилактика за доброто ви здраве.

Новите пакети, които МБАЛ „Света София“ ви предлага, съдържат не само нужните клинико-лабораторни изследвания, но и прегледи при най-добрите специалисти и свръхмодерна образна диагностика. А в търсене на съвършената прецизност, пакетите са разработени според специфичните нужди на възрастовата група, двигателната активност и пола на пациентите. Разгледайте новите възможности, чрез които можете да поддържате здравето си в най-доброто му състояние!

За най-доброто женско здраве:

♦ Профилактичен пакет Женско здраве

♦ Женско здраве 45+

♦ Луксозен профилактичен пакет

♦ VIP профилактичен пакет

За най-доброто мъжко здраве:

♦ Профилактичен пакет Стандарт

♦ Активен спортист

♦ Мъжко здраве 40+

♦ Луксозен профилактичен пакет

♦ VIP профилактичен пакет

При нужда от каквато и да било допълнителна информация, се обадете на тел.: 02/8184600, или заповядайте на място в МБАЛ „Света София“ на бул. „България“№104! И не забравяйте – профилактиката е най-доброто лечение!

Зад кулисите на ДКЦ Света София

Зад кулисите на ДКЦ Света София

 

Вие вероятно не сте виждали Ирена Иванова. Тя не е човекът, който ви преглежда, не прави изследванията, не оперира. Но е от хората, благодарение на чиято работа се осъществяват медицинските процеси, които вие не виждате.

Представяме ви Ирена Иванова – нашият медицински координатор по договорите. Тя отговаря за нелеката задача дейността на ДКЦ „Света София“ да тече гладко, а документацията да е изрядна.

Ирена Иванова има сериозен ръководно-административен стаж, 10 години от който са протекли в Столичната здравноосигурителна каса. След това се насочва към частния сектор и посвещава 8 години на развитието на диагностично-консултативни и медицински центрове. Има две магистратури, които със сигурност й помагат да бъде такъв професионалист – по здравен мениджмънт и по мениджмънт на социалните дейности.

В болничния комплекс МБАЛ „Света София“ Ирена Иванова работи вече повече от година, като ръководството разчита изцяло на нея за обработката на отчетите и договорите на ДКЦ към НЗОК и здравноосигурителните фондове.

Ако имате допълнително здравно осигуряване, тя е човекът в ДКЦ „Света София“, който отговаря за документалната обработка на здравните дейности, за които се обръщате към нас. Освен това Ирена Иванова организира и провежда медицинските профилактични прегледи на фирмите, които редовно се доверяват на качеството на извършваните в болничния комплекс медицински услуги.

От нея зависи и осъществяването на контрола и мониторинга по изпълнението на сключените с ДКЦ „Света София“договори. Накратко можем да кажем, че работата й е пряко свързана с правилното протичане на цялостния работен процес в диагностично-консултативния център към МБАЛ „Света София“. Затова е в непрекъснат и пряк контакт с всеки един от лекарите, грижещи се за пациентите на ДКЦ „Света София“.

Нейн ангажимент е също и координацията на дейността на регистратурата – графици на лекарите, ценоразпис, услуги и информационна система. Откакто работи в болничния комплекс, тя е била ангажирана с въвеждането и на новите медицински дейности микробиология и патоанатомия. Незаменима беше и помощта й по навлизането в работната среда на новите медицински специалисти по пулмология и ендокринология.

Това е Ирена Иванова. Нашият медицински координатор по договорите, на чиито професионализъм и внимание към детайла разчитаме за реда и изрядността на документацията на ДКЦ „Света София“.