Tag Archives: биомедицинска терапия

Ролята на микробиома за цялостното ни здраве

Ролята на микробиома за цялостното ни здраве

Д-р Мария Савчева – началник на лабораторията по трансфузионна хематология на МБАЛ „Света София“, влага големия си опит и знания в усилията си да помага на пациентите чрез биомедицинска терапия. Сред нейните пациенти се срещат хора с различни диагнози и здравословни проблеми, а нейният подход помага на всички.

Биомедицинската терапия разглежда чревния микробиом и балансирането на патологични и полезни бактерии, обитаващи стомашно-чревния тракт. Сред диагнозите, които се повлияват при регулирането на микробния дисбаланс, са различните автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, дефицити на витамини предимно от група В, пристъпи на психоза, депресии и паник атаки, заболявания на нервната система, състояния от аутистичния спектър, разстройства с дефицит на вниманието, хистаминов интолеранс, алергии, и др.

Микробиомът накратко представлява съвкупността от всички бактерии, населяващи човешкия организъм, а чревният микробиом – бактериите, намиращи се в тънките и дебелото черва. Те могат да бъдат не само полезни за здравето ни, но и да причинят значителни нарушения на здравословното ни състояние, да предизвикат необясними и нетипични симптоми. Патологичните бактерии и гъбички могат да засягат различни органи и системи в организма и да доведат до чревен дискомфорт, алергии, нарушения в обмяната на невротрансмитерите и различни психични заболявания.

Първото, което д-р Савчева прави, когато в кабинета й в МБАЛ „Света София“ дойде нов пациент с оплаквания и неясна симптоматика, е да назначи рутинни клинико-лабораторни изследвания – ПКК, биохимия, нива на минерали и витамини в кръвта. Ако резултатите го налагат, за изясняване на състоянието на пациента и предписване на лечение, се назначава и изследване на чревен микробиом, невротрансмитери, маркери за възпаление и показатели на храносмилането. Точната диагноза води до правилното лечение – така пациенти, които с години имат оплаквания и състоянието им се влошава все повече и повече, накрая намират лечение с достъпни средства.

Доброто състояние на стомашно-чревния тракт и правилното храносмилане ни гарантират и добро общо здраве. И обратното. Патологичната флора в червата променя pH, броят на вредните бактерии се увеличава за сметка на полезните. Нарушава се чревната мукоза, намаляват муцинпродуциращите бактерии, храносмилането се влошава и всичко това води до поява на възпалителни и гнилостни процеси.

Тези възпалителни процеси в стомашно-чревния тракт от една страна провокират намалено усвояване на необходимите ни витамини и минерали, които получаваме от храната. От друга страна обаче, самите вредни бактерии ги използват за размножаването си и за окончателния превес над добрите бактерии. Получава се един омагьосан кръг, в който организмът се завърта и не може да излезе без външна намеса.

Промяната на бактериалната среда в червата се постига с прилагането на различни средства, в зависимост от общата картина на наличните бактерии и гъбички, както и от конкретните оплаквания на пациента. Могат да се приложат пробиотици, пребиотици, витамини, минерали, антимикотици, антибиотици, по преценка на лекуващия лекар.

Положителните резултати при биомедицинската терапия са неоспорим факт, но изискват постоянство и сериозно отношение на пациента към здравето му. Някои хронични заболявания намират своето трайно лечение и никога повече не възстановяват клиничната си картина. Други, които са развити на основата на генетична предразположеност, се нуждаят от периодична намеса за поддържането на перфектното здравословно състояние.

Подходът към всеки пациент е строго индивидуален, а лечението изисква много знания, опит и внимание. На всичко това можете да разчитате, ако си запишете час при д-р Мария Савчева на тел. 02/8184600 или на място в МБАЛ „Света София“ на бул. „България“ № 104.

Трансфузионна хематология и биомедицинска терапия

Трансфузионна хематология и биомедицинска терапия

От началото на месец септември към екипа на МБАЛ „Света София“ се присъедини и д-р Мария Савчева. Опитът й надхвърля 15 години, а медицинските й специалности са изключително интересни. Д-р Савчева завършва медицина 2001 г. и се насочва към трансфузионната хематология и имунoхематологията, защото винаги я е привличала патологията в сферата на трансфузионната хематология при бременните жени. Макар и сложна специалност, я впечатлила именно възможността да помага на бременните жени, при които се образуват антитела, застрашаващи здравето на бебето. Така днес д-р Мария Савчева, освен с алоимунизация при бременните и възможността да бъде предотвратена хемолитичната болест на новороденото, се занимава и със заместителна терапия с кръв и кръвни съставки при пациенти с остро настъпило кървене, с придобити или вродени нарушения на коагулацията.

Сред пациентите, които търсят помощта на д-р Мария Савчева, са и хематологично болни, при които се образуват различни видове антитела срещу дадени антигени. Това поражда и интересът й към вродените и придобити коагулопатии, които могат да бъдат проследявани и третирани.

Бременност и антитела

Работата на д-р Савчева с бременни жени започва с взетата кръв за извършване на изследвания. Първото, което прави, е да определи кръвната група, а след това прави скрининг за наличие за антиеритроцитни антитела на бременната. Когато скринингът е положителен, д-р Савчева трябва да идентифицира точно какви са антителата, след което трябва да проследи състоянието на жената в хода на бременността й. Това й позволява да установи дали има вероятност откритите антитела да преминат от кръвообращението на майката в това на плода и да увредят еритроцитите на бебето.

Работата на трансфузионния хематолог в това отношение протича в много тясна колаборация с акушер-гинеколога. Заедно двамата медицински специалисти следят как точно протича развитието на плода, видът и количеството на антителата. Ако бъде установено някакво нарушение, трябва да бъдат взети спешни мерки. Те, разбира се, са строго индивидуални, според състоянието на пациентката и бебето, но е възможно да се наложи да се пристъпи към родоразрешение на плода, или да се извърши интраутеринна хемотрансфузия. Интарутеринната хемотрансфузия е сложна процедура, при която се прелива кръв на плода в утробата на майката. Тази процедура на практика е животоспасяваща за бебето.

В практиката си д-р Мария Савчева често среща случаи с трансплацентарен кръвоизлив. Това се случва, когато еритроцити от плода преминат в кръвообращението на майката. Ако са налице определени фактори, организмът на майката започва да изработва антитела срещу антигените на плода. Тези антитела преминават плацентарната бариера и могат да увредят еритроцитите на плода, т.е. да предизвикат разрушаването им. Тогава е възможно бебето да развие т.нар. хемолитична болест на новороденото, която може да бъде животозастрашаваща.

Именно заради тези сериозни рискове е желателно всички бременни дами да изследват кръвната група и антиеритроцитните си антитела. Въпреки че хората днес знаят кръвната група и резус фактора си, съществуват множество други причини за това опасно състояние – множество други антигени могат да бъдат причина за тази кръвногрупова несъвместимост между майката и плода.

Биомедицинска терапия

Другият сериозен практически и научен интерес на д-р Мария Савчева е биомедицинската терапия. Това е един рядък комплекс от конвенционални и неконвенционални методи на лечение, който се практикува в САЩ от 20 години, а у нас за това можете да разчитате само на нея. Най-често д-р Савчева прилага биомедицинска терапия на деца с проблеми в развитието им и аутизъм. При тях налице са редица съпътстващи заболявания, които могат да бъдат успешно повлияни, но за целта първо трябва да бъдат установени точно какви са.

Най-често става дума за стомашно-чревни нарушения, бактериални или вирусни инфекции, паразитози, митохондриални дисфункции, метаболитни нарушения. Прилагайки биомедицинска терапия на тези придружаващи заболявания, д-р Мария Савчева успява да подобри състоянието на децата. Това подобрение е комплексно и включва социализацията им, комуникацията, говора и разбирането им.

90% от децата идват при нея без да им е поставена диагнозата аутизъм, но със сериозни нарушения в развитието, възприемането, говора и комуникацията като цяло. Биомедицинската терапия се базира на изследвания на микробиома, невротрансмитерите, възпалителните маркери във фецеса, есенциалните и тежки метали в косата, изследването на различни гени. Тези гени кодират производството на различни ензими, които участват в процесите на метилация, невротрансмисия, детоксикация, обмяна на витамини и др.

При случаи на деца със забавено развитие д-р Мария Савчева препоръчва и рутинни клинико-лабораторни изследвания, за да търси наличието на отклонения в хормоните на щитовидната жлеза, чернодробните ензими, амоняка и др.

В зависимост от установените чрез изследванията проблеми, биомедицинската терапия може да включва антибактериални, антимикотични, или антипаразитни средства. Прилагат се също така и някои витамини, минерали, междинни метаболити, за да могат да се преодолеят пропуските в обмяната на веществата в организма.

В резултат от прилагането на биомедицинска терапия състоянието на децата значително се подобрява – те стават контактни, проговарят, а някои окончателно излизат от това здравословно състояние.

Тази терапия д-р Мария Савчева прилага успешно не само при деца, но и при възрастни пациенти. Много добре се повлияват от биомедицинската терапия и пациентите, страдащи от панически разстройства и депресивни състояния. Чудесни резултати постига д-р Мария Савчева и при т.нар. хистаминов интолеранс. Това натрупване на повишено количество хистамин в организма се образува поради генетични, бактериални или вирусни стомашно-чревни инфекции, при микробен дисбаланс в червата. Голямото количество натрупан в организма хистамин може да причини и при децата, и при възрастните пациенти различна симптоматика – стомашен дискомфорт, кожна изява, чести настинки, алергии.

Д-р Савчева изследва нивата на хистамина и при необходимост се извършва тест за хранителни непоносимости на пациента. Резултатите от този кръвен тест могат да покажат необходимостта от изготвянето на специална нискохистаминова елиминационна диета на пациента. Според този специален хранителен режим веществата, които са противопоказни, се ограничават за период от 3 до 6 месеца, след което пациентът се подобрява.

Целта на биомедицинската терапия е да решава здравословни проблеми, често предизвикани от фактори на околната среда, които увеличават предразположението ни към различни заболявания. Чрез тази терапия се оптимизират физиологичните параметри, които влияят на мозъчната функция и цялостното развитие. За тази цел, освен промени в храненето на пациента, се оптимизира и метаболитният статус, имунната функция, условията на околната среда, и др.

Час за преглед при д-р Мария Савчева в МБАЛ „Света София“ можете да си запишете на телефони +359 2 8184 600 и +359 885 224 200, както и на място на бул. „България“ № 104. Приемното й време е всеки делничен ден от 10 до 12 часа.