Условия за прием

Съгласно съществуващият принцип за диагностика и лечение на пациентите по “клинични пътеки” всяко по-сериозно (или развило се внезапно, остро състояние) подлежи на диагностициране и лечение в болнични условия с помощта на  съвременни апаратни методи и от квалифициран в съответната област специалист.

При постъпване в болницата за планово лечение – консервативно или оперативно, на пациентите е необходимо направление за хоспитализация - №7, което получават от личния си лекар. В определения при първичния преглед ден, пациентите постъпват в болницата, като документите за хоспитализация(ИЗ) се оформят в приемните кабинети - №11 и №6 ( за пациенти на АГ клиниката), които се намират на партерния етаж на болницата в ДКЦ-то.

Не е необходимо направление за хоспитализация за пациентите, които постъпват по спешност, които не са здравно осигурени или които желаят прием без да имат нужните документи от личния лекар (направления НЗОК) – те заплащат прегледа и лечението си по ценоразписа на здравното заведение.

Всички новопостъпили пациенти биват прегледани от квалифицирани специалисти, съставя се лечебно-диагностичен план, който се обяснява на пациентите, като ясно се определя риска и характера на всяко диагностично и лечебно действие. Пациентите се запознават с хартата за своите права и с вътрешния ред на болницата.

След завършване на лечението или провеждане на оперативната интервенция пациентът се изписва по преценка на лекуващия лекар. Получава документ за проведеното лечение и изследвания – епикриза, както и документ за временна нетрудоспособност – болничен лист.