С какво направление мога да постъпя за лечение или да ме прегледат в болницата?

Приемът в МБАЛ „Света София” на здравно осигурени лица става с направление за хоспитализация №7 след преценка на съответния специалист. Здравно неосигурените пациенти заплащат престоя и лечението в болницата по официалния ценоразпис на МБАЛ „Света София”