“ЗАЩО ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ?” с доц. Валентина Мазнейкова

В Деня на детето споделяме за една приятна среща с амбициозни млади хора – бъдещите ни медици.

Доц. Валентина Мазнейкова прие любезно поканата на младежите от Асоциацията на студентите медици в България – София да е част от поредицата беседи с доказали се специалисти – част от инициативата „ЛЕКАРИ ЗА ПРИМЕР” на комитета по медицинско образование (SCOME) към АСМБ. Идеята е да се покаже на бъдещите медици, че имат своето място в България. Събитието беше под наслов “ЗАЩО ДА ОСТАНА В БЪЛГАРИЯ?”. 

Доц. Валентина Мазнейкова убедено и аргументирано отбеляза, че най-голямото удовлетворение и щастие се крие именно на родна земя. Тя сподели детайли от целия си професионален и личен път, даде полезни съвети и насоки, вдъхнови и провокира. 

Срещата завърши с традиционната обща снимка!