Опитният патолог д-р Георги Георгиев в екипа на МБАЛ “Св. София”

Отделението ни по обща и клинична патология привлече опитен, ангажиран със социалнозначими проблеми в здравеопазването, специалист 

  Д-р Георги Георгиев – патолог

Завършва МА-София. Специалист е по клинична патология с над 30 г. опит като лекар, от които 20 г. в онкологията. В професионалния си път заема и ръководни длъжности – дългогодишен управител на специализирана онкологична болница, началник на отделение по клинична патология, завеждащ лаборатория по патоанатомия към болнично заведение, управител на медико-диагностична лаборатория.
Зам.- председател е на Българското дружество по патология.
Председател е на Районната колегия на БЛС – Благоевград.

 

Лаборатория за патологоанатомична и цитоморфологична диагностика