Продължаваме да се развиваме – привличаме още специалисти, за да бъдем Здрави Заедно

Водещ специалист по неврохирургия стана част от екипа на МБАЛ “Св. София” 

Д-р Евтим Малинов - неврохирург

Д-р Евтим Малинов – неврохирург

Завършва МУ-София. Придобива специалност „Неврохирургия“ в Мюнхен, Баварски областен лекарски съюз, Германия. Работи като неврохирург в Клиника по гръбначна и неврохирургия, гр. Кулмбах, Германия. Специалист по неврохирургия и главен лекар към практика по неврохирургия д-р Хашеми в болница Зинген, учебна база към МУ-Фрейбург. Неврохирург в Клиника по гръбначна хирургия и невротравматология – Гера, учебна база към МУ-Йена. Като лекар в обучение получава ценен опит и знания в още водещи клиники по неврохирургия в София, Мейнц и Идар-Оберщейн, Германия.
От началото на октомври 2021г. е в екипа на МБАЛ „Св. София“.
Квалификации:
– Практическо обучение по хирургия на цервикален гръбнак, Берлин – Германия;
– Курс по невроелектрофизиология, Кулмбах – Германия;
– Практическо обучение по хирургия на черепна основа, Фулда – Германия;
– Практическо обучение по хирургия на цервикален, торакален и лумбален гръбнак, Виена – Австрия.
Участва в ежегодните конгреси на Немското дружество по гръбначна хирургия, Немското дружество по неврохирургия и формата Neurochirurgie update – Wiesbaden, Германия.
Член е на:
Българското дружество по невронауки;
Немското дружество по неврохирургия;
Немското дружество по гръбначна хирургия;
Немското дружество по хирургия на черепната основа.