Профилактиката като превенция – д-р Любен Бозев

Мамологът-хирург в СodeНealthTV

Д-р Любен Бозев – мамолог -хирург

  • Кампаниите за информираност
  • Може ли да се намали рискът от рак на гърдата
  • За дамите с импланти
  • “Подмладява” ли се коварното заболяване
  • За рисковете при мъжете

https://tv.codehealth.bg/index.php/video/148/profilaktikata-kato-prevencia-dr-luben-bozev/