За рака на гърдата и личното отношение на лекуващите лекари

Д-р Петя Баликова и д-р Кристина Петкова в СodeНealthTV

  • За профилактичните прегледи
  • За самоизследването
  • За отговорността на пациента и лекаря