МБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ обявява места за лекари-специализанти

МБАЛ “Света София” обявява свободни позиции за лекари-специализанти по Клинична лаборатория, по Анестезиология и интензивно лечение, по Хирургия и по Очни болести.

Изискванията са завършена образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина, като професионалния опит не е задължителен. Необходимите делови и лични качества, които ще се търсят в кандидатите са инициативност, чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.

МБАЛ „Света София“ предлага отлични условия на труд, работа в екип с доказани специалисти, конкурентно възнаграждение и приятна работна среда.

За да кандидатствате е необходимо да изпратите автобиография на български език.

Срокът за подаване на документи е до 31.10.2021 г. за направленията Клинична лаборатория, Анестезиология и интензивно лечение и Хирургия, а за специализантите по Очни болести – до 14.11.2021 г.

Конкурсът ще се проведе в МБАЛ “Света София”.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Натиснете ТУК за кандидатстване, според съответната специалност.