Проф. Владимир Тасев – добре познато име в хирургията – воден от девиза си „Primum non nocere”, става част от екипа ни

39 години хирургичен стаж. Част от екипа, който прави първата трансплантация на черен дроб в България. Носител на медал SIGNUM LAUDIS за особени заслуги към МУ – София

 Проф. д-р Владимир Тасев, д.м.

Завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия. Придобива специалност „Хирургия„ през 1988 г.. Работи в Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия и МУ -София последователно като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор, началник направление по гастроентерологична хирургия. От октомври 2021 г. е хирург при МБАЛ „Св.София“.
Образователната и научна степен „Доктор„ защитава с дисертация на тема свързана с лечението на чернодробната ехинококоза;

Притежава следните допълнителни квалификации:
– Специализация по лапароскопска хирургия – Университетска болница Tel Hashomer, Tel Aviv University, Israel;
– Специализация за чернодробна трансплантация – Испания, Валенсия, La Fe hospital, Division of liver surgery and transplantation;

Има над 135 научни разработки- публикации, доклади – изнесени у нас и чужбина, учебници по хирургия. Главен редактор и съавтор на първия учебник у нас по хирургия на английски език, претърпял три издания, за нуждите на обучението на чуждестранни студенти в МУ-София – Fundamentals of general surgery.

Основни направления на медицинска дейност – диагностика и хирургично лечение на:

– Злокачествени и доброкачествени заболявания на стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, панкреас, ретроперитонеално пространство;
– Жлъчнокаменна болест – отворен и лапароскопски метод;
– Хемороидална болест – съвременни техники;
– Хернии – tension free пластики; Апендицити;
– Перианални фистули, абсцеси, фисури – лазерна хирургия;
– Доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза;
– Доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза – с идентификация на нервни структури;
– Повърхностни мекотъканни образувания. Естетични шевове.

Членува в:

БЛС, БХД, IHPBA

Девиз – „Primum non nocere” – „Преди всичко не вреди“