Д-р Галя Музикаджиева, новият ни специалист-уролог

Урологията ни продължава да расте – представяме Ви д-р Галя Музикаджиева

  Д-р Галя Музикаджиева

Завършва МУ – Пловдив. Работи като лекар ординатор в Клиника по Урология, където печели конкурс за асистент. Междувременно придобива специалност „Урология“. От месец септември 2021г. е част от екипа на МБАЛ “Св.София“.
Квалификации:
-Сертификат за ултразвукова диагностика;
-Сертификат за интервенционална ендоскопия;
-Сертификат за диагностична и оперативна лапароскопия;
-Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол.
Научните и професионални интереси на д-р Музикаджиева са в областта на нефро- и уролитиазата, онкоурологията, неврогенните разтройства в уринирането, спешните урологични състояния.
Участва в национални конгреси и семинари по специалността. Автор и съавтор е на редица научни публикации.