Дейностите ни по Урология

Екипът от специалисти по Урология в Отделението по хирургия продължава да расте и разширява дейността си

 

В МБАЛ “Св. София”, Корпус 2 на Ваше разположение са лекарски кабинет, сектор с легла, ВИП стаи, манипулационна, сестрински пулт, операционна зала.

 • Оборудване:
  – Урофлоуметър
  – Ехограф с три ехографски сонди:
  Абдоминална
  Линеарна
  Трансректална
 • Дейности:
  – Компютърно изследване на уринопотока
  – Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза, тестиси, доплерова диагностика
  – Трансректална ехография на простатната жлеза
 • Диагностика на:
  – Доброкачественно уголемяване на простатната жлеза
  – Ранна диагностика на карцином на простатната жлеза
  – Камъни в бъбреци, уретери и пикочен мехур
  – Задръжка на урина в бъбреци (хидронефроза)
  – Задръжка на урина в пикочен мехур (ретенция)
  – Доброкачествени и злокачествени тумори на бъбреци, пикочен мехур и тестиси
  – Диагностициране на хидроцеле, варикоцеле, кисти на епидидима и възпалителни заболявания на гениталната система
  – Доплерова диагностика при нарушения на ерекцията
 • Амбулаторни манипулации:
  – Поставяне и смяна на уретрален катетър (силиконови)
  – Поставяне на цистофикс (тънък катетър през коремната стена при невъзможност за поставяне на уретрален катетър през пикочния канал)
  – Дилатация на уретрата (разширяване на пикочния канал със силиконови дилататори)
  – Интравезикална химиотерапия и имунотерапия (поставяне на лекарства в пикочния мехур през предварително поставен тънък катетър)
  – Репониране на парафимоза и торзио на тестиса

 

 • Урологична операционна зала:
  Холмиум лазер за съвременно лечение на уголемена простатна жлеза и камъни в пикочо-отделителната система(бъбреци, уретери и пикочен мехур)
  Диоден лазер за меки тъкани за прецизна циркумцизия (обрязване) на деца и възпрастни.
  Последен модел на ендоскопска кула за трансуретрални ендоскопски интервенции.
  Морцелатор за меки тъкани
  “C” рамо за рентгенов контрол по време на урологичните интервенции
 • Оперативни интервенции:
  1.Лазерни оперативни интервенции
  – Лазерна енуклеация (техника при която се отстранява най-много простатна тъка от всички други лазерни оперативни операции на простатната жлеза)
  – Лазерна литотрипсия (разбиване) на камъни в бъбреците, уретерите и пикочния мехур. Безкръвни ендоскопски интервенции с достъп до конкрементите чрез естествените пикочни пътища (През пикочния канал, през пикочния мехур, уретера до бъбрека)
  – Лазерна резекция ”en block” при тумори на пикочния мехур
  – Лазерна циркумцизия (обрязване) при деца и възрастни
  – Лазерна френулотомия (отстраняване на късо гемче)
  – Лазерно лечение на генитални кондиломи
  – Лазерно отстраняване на полип на уретрата (при жени)
 • 2.Ендоскопски трансуретрални (безкръвни) интервенции
  – Уретотомия (отстраняване на стеснение на уретрата със студена инцизия)
  – Трансуретрална резекция (електрорезекция) на простатната жлеза (TURP)
  – Инцизия на мехурна шийка (TUI)
  – Трансуретрална резекция (електрорезекция) на туморни формации на пикочния мехур
  – Ранна диагностика на тумори на пикочния мехур и контролно проследяване с помощта на NBI диагностика
  – Ботокс терапия при свърхактивен пикочен мехур
  – Поставяне и сваляне на JJ стентове
  – Диагностична уретероскопия (оглед на уретерите)
  – Ретроградна уретеропиелография (ретроградна снимка с контраст на уретерите)
  – Уретероскопия и уретерна биопсия при туморни образувания на уретерите и легенчето на бъбрека
 • 3.Трансректална (през ректума) биопсия на простатната жлеза
 • 4. Отворени (с достъп през кожата) оперативни интервенции
  – Циркумцизия (обрязване)
  – Френулотомия
  – Оперативни интервенции при хидроцеле (евакуация на допълнително събрала се течност около тестиса с пластика на обвивките)
  – Оперативно лечение при варикоцеле ( резекция, отстраняване на разширени вени на тестиса)
  – Орхиектомия (отстраняване на тестиса при възпалителни и туморни заболявания)
  – Перкутанна нефростомия под ехографски контрол (отпушване на бъбрека през кожата с кожен разрез около 5 -10 мм и поставяне на тънък катетър (4-5 мм).
  – Перкутанна пункция на бъбречни кисти

 

Лекари:

 Др Горан Деримачковскиуролог

Завършва МУ – София. В последствие специализира урология и работи като специалист уролог във водещи клиники и медицински центрове у нас и в Р. СМакедония. Има следните завършени курсове:

„Нeврогенен пикочен мехур”
“Реконструкция на женско тазово дъно и оперативно лечение на стрес инконтиненция при жени”
“Уродинамика, теория и практика”
“Специализирано обучение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения към”
„Екстракорпорална литотрипсия”
„Ултразвукова диагностика в урологията”
„Методология на научните изследвания“
”Уролитиаза, Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ), свърхактивен пикочен мехур, лапароскопия и еректилна дисфункция”
„Молекулярни, генетични и неврохимични механизми на действието на лекарствените средства и техните взаимодейтвия“
Член е на: Европейската асоциация по урология, Българското урологично дружество, Българската асоциация на младите уролози, Български лекарски съюз, Македонско урологично дружество.

  Д-р Милен Цветков, д.м. – уролог

Д-р Милен Цветков е доказал се уролог, доктор по медицина със защитена дисертация на тема „Разстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”. Има квалификации за извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в Урологията, също диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. През годините специализира в различни лечебни заведения. Работи като Ординатор в Урологично отделение и специалист уролог. Активен член е на International continence society (ICS). Към момента е част от екипа на формиращото се Урологично отделение в МБАЛ “Св. София”.

 Д-р Галя Музикаджиева – уролог

Завършва МУ – Пловдив. Работи като лекар ординатор в Клиника по Урология, където печели конкурс за асистент. Междувременно придобива специалност „Урология“. От месец септември 2021г. е част от екипа на МБАЛ “Св.София“.
Квалификации:
-Сертификат за ултразвукова диагностика;
-Сертификат за интервенционална ендоскопия;
-Сертификат за диагностична и оперативна лапароскопия;
-Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол.
Научните и професионални интереси на д-р Музикаджиева са в областта на нефро- и уролитиазата, онкоурологията, неврогенните разтройства в уринирането, спешните урологични състояния.
Участва в национални конгреси и семинари по специалността. Автор и съавтор е на редица научни публикации.