Урологията ни порасна с още един специалист – запознайте се с д-р Милен Цветков, д.м. 

Това е нашата работа – да намираме решения в трудни условия“

   Др Милен Цветков, д.м.

     „Медицинатакато път за развитиебеше предизвикателството да решавам проблеми, свързани със здравето и да има видим резултат. Нямам семеен пример за тази професия. Но пък след мен други роднини намериха този труден път за вдъхновяващ“, споделя др Цветков и обяснява:

    „Урологията е специалност, която има терапевтична и оперативна част, които вървят отделно, заедно или последователно при всеки пациент, което изисква добра стратегия за отделния човек. В моята специалност индивидуалният подход е особено подчертан, което прави всеки случай различен. Това е една от причините, поради която избрах тази специалност. Друга причина е бързото навлизане на нови технологии и апаратура, нови оперативни техники, свързани с нея, които дават все повече възможности за оператора и повече предимства за пациента“.

Др Милен Цветков ни признава и какво е повлияло за решението му да стане част от МБАЛСв. София“:

     „Възможността, която болницата предоставя да се обърне индивидуално внимание на всеки пациент, както и многодобрата обезпеченост от страна на съвременна техникамного важно, за да предложим целия спектър терапевтични и оперативни техники“.

В момента урологът е част и от процеса по създаване на отделение в болницата и отново набляга на важността от индивидуалния подход към всеки човек, както и добрата комуникация с пациента, който трябва да има възможност да говори с лекаря.

За пандемията специалистът казва, че прави работата потрудна, защото създава допълнителни изисквания към пациента и лекаря, и допълнителни задачи за решаване, които присъстват успоредно с обичайните в лечебнодиагностичния процес при всеки пациент. „Но това е нашата работада намираме решения в трудни условия. Вярвам, че ще се справим!“ – подчертава др Цветков и допълва:

     „Моите скромни наблюдения показват, че здравната култура в нашата страна става все подобра. И за да става все подобра, това е резултат от добра информираност и добра услуга с добри резултати. Тогава един човек би повярвал, че има смисъл“.

  Д-р Милен Цветков преглежда в кабинет № 8, Корпус 2


     Др Милен Цветков е доказал се уролог, доктор по медицина със защитена дисертация на темаРазстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”. Има квалификации за извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в Урологията, също диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. През годините специализира в различни лечебни заведения. Работи като Ординатор в Урологично отделение и уролог. Активен член е на International continence society (ICS). Към момента е част от екипа на формиращото се Урологично отделение в МБАЛ “Св. София”.